Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 29.01.2021

Aflofarm România SRL („Aflofarm” sau „noi” sau „nouă”) ia în serios confidenţialitatea datelor. Prezenta Politică de Confidenţialitate descrie modul în care Aflofarm, în calitate de operator în sensul Regulamentului General privind Protecţia Datelor („RGPD”) şi al Regulamentului privind viaţa privată şi comunicaţiile electronice („Regulamentul ePrivacy”), colectează şi prelucrează datele cu caracter personal şi alte informaţii ale utilizatorilor. Aflofarm România SRL, societate de drept român, cu sediul în Strada Robert K.Koch nr. 8 Sector 5, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3918/2019, Cod Unic de Înregistrare RO40835078, este operatorul de date responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.

Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Această Politica de confidențialitate se aplică la toate mărcile noastre globale și explică modul în care colectăm, utilizăm, divulgăm și protejăm Informațiile dvs. cu caracter personal și cum vă respectăm toate drepturile de care beneficiați conform legislației dvs. locale.

Scopul Notificării noastre privind confidențialitatea

Notificarea noastră privind confidențialitatea se aplică la toate Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm, schimbăm sau le prelucrăm în activitățile noastre comerciale, online și offline, care afișează, sunt legate sau fac trimitere la această Notificare privind confidențialitatea, inclusiv:

Pe parcursul acestui document, ne vom referi la activitățile noastre online ca „Site-uri”.

Rețineți că Site-urile noastre pot conține hiperlinkuri către site-uri web, aplicații etc. ale unor terțe părți care nu se află sub controlul nostru și care nu sunt acoperite de această Notificare privind confidențialitatea. Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere privind conținutul și activitățile acestor site-uri web, aplicații etc. de la terțe părți. Deoarece aceste terțe părți vă pot colecta Informațiile dvs. cu caracter personal, vă sugerăm să consultați politicile privind confidențialitatea ale acestor terțe părți pentru a afla mai multe despre cum sunt utilizate Informațiile dvs. cu caracter personal.

1. Categorii de date cu caracter personal şi scopuri de prelucrare

Metadate

Puteţi utiliza website-ul sau aplicaţia noastră fără a furniza niciun fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, Aflofarm va colecta doar următoarele metadate care rezultă din utilizarea de către dumneavoastră:

Pagina de referinţă, data şi ora accesului, volumul de date transmis, starea transmiterii, tipul de browser web, adresa IP, sistemul de operare şi interfaţa, limba şi versiunea de software pentru browser.

Adresa dumneavoastră IP va fi folosită pentru a vă permite accesul la website-ul sau aplicaţia noastră. Odată ce adresa IP nu mai este necesară în acest scop, vă vom scurta adresa dumneavoastră IP eliminând ultimul octet din adresa dumneavoastră IP. Metadatele, inclusiv adresa IP scurtată, vor fi utilizate pentru a îmbunătăţi calitatea şi serviciile website-ului sau aplicaţiei noastre analizând comportamentul de utilizare al utilizatorilor noştri.

Cont

În cazul în care vă creaţi un cont pe/ în website-ul sau aplicaţia noastră, vi se poate solicita să furnizaţi date cu caracter personal despre dumneavoastră, de exemplu: Nume, adresă poştală, adresă de e-mail, parolă selectată, număr de telefon, detalii privind contul bancar, detalii privind cardul de credit, adresă de facturare şi livrare, interese faţă de anumite produse/servicii (voluntar), solicitarea de a primi e-mail-uri de marketing (voluntar). Aflofarm prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul furnizării funcţionalităţilor contului către dumneavoastră, pentru a vă oferi materiale de marketing în măsura permisă de legea aplicabilă şi pentru a vă analiza interesele în scopuri de marketing. Furnizarea datelor Dvs. la crearea contului va fi înțeleasă ca și consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în cadrul fiecarei operatiuni.

Comenzi de produse

In cazul în care comandaţi un produs prin intermediul website-ului sau aplicaţiei noastre, Aflofarm colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Datele contului dumneavoastră, tipul şi cantitatea de produse, preţul de achiziţie, data comenzii, starea comenzii, returnările de produse, solicitările de asistenţă pentru clienţi. Aflofarm prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul executării relaţiei contractuale şi a comenzii de produse, oferind servicii de asistenţă pentru clienţi, respectarea obligaţiilor legale, apărarea, stabilirea şi exercitarea drepturilor în justiţie, şi marketing personalizat.

Concursuri

În cazul în care participaţi la un concurs, Aflofarm colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Nume, adresă poştală, adresă de e-mail, data înscrierii, selectarea drept câştigător, premiul, răspunsul la întrebări. Aflofarm prelucrează aceste date cu caracter personal în scopul desfăşurării concursului, informării câştigătorului, livrării premiului către câştigător, desfăşurării evenimentului şi marketing-ului.

Date privind sănătatea

În cazul în care comandaţi anumite produse, Aflofarm poate colecta şi prelucra şi informaţii referitoare la condiţiile privind sănătatea dumneavoastră astfel cum sunt sugerate de comanda de produse. Datele privind sănătatea sunt categorii speciale de date cu caracter personal în sensul RGPD, iar Aflofarm întreprinde toate demersurile necesare pentru a proteja aceste categorii speciale de date cu caracter personal conform prevederilor legale. În baza consimţământului dumneavoastră, Aflofarm colectează şi prelucrează datele privind sănătatea dumneavoastră exclusiv în scopul executării relaţiei contractuale şi a comenzii de produse, oferind servicii de asistenţă pentru clienţi, respectarea obligaţiilor legale, apărarea, stabilirea şi exercitarea drepturilor în justiţie, şi marketing personalizat.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de Aflofarm vor fi doar angajați autorizați ai Aflofarm și entități care furnizează și susțin sistemele informatice ale Aflofarm. Datele cu caracter personal furnizate în mesaj vor fi păstrate pentru perioada rezultată din prevederile legii și apoi pentru perioada de limitare a oricăror revendicări. Furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus este voluntară.

În orice moment, aveți dreptul de a accesa datele furnizate nouă, dreptul de a le rectifica, dreptul de a șterge datele, dreptul de a limita prelucrarea, dreptul de a vă opune, dreptul de a transfera date și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a afecta respectarea dreptului de prelucrare bazat pe consimțământul dat înainte de retragerea acestuia. Vă rugăm să trimiteți declarații privind retragerea consimțământului sau exercitarea drepturilor la adresa de e-mail: liviu.mortoiu@aflofarm.ro. Dacă, în ciuda sprijinului nostru, decideți că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate contrar dispozițiilor legii aplicabile, aveți dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere (adică președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal).

Informații cu caracter personal

Informațiile cu caracter personal colectate în acest mod se referă la:

2. Terţi

Transferul către prestatori de servicii

Putem face schimb de date cu Informațiile dvs. cu caracter personal cu furnizori de servicii terțe părți de încredere care lucrează în numele nostru, cum ar fi agenții de marketing, companii de cercetări de piață, parteneri de realizare a comerțului electronic, furnizori de servicii software, găzduire de date și alte servicii IT, comercianți care vând produse Aflofarm, call center-uri, procesatori de plăți, etc. Acești furnizori de servicii terțe părți sunt obligați să nu folosească Informațiile dvs. cu caracter personal în alte scopuri diferite de cele de a vă furniza serviciile pe care ni le solicitați sau în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Alte terțe părți de încredere

Putem face schimb de date cu Informațiile dvs. cu caracter personal și cu alte terțe părți de încredere, cum ar fi partenerii noștri comerciali, agenții de publicitate (dacă este permis acest lucru) și schimburi de date, pentru a vă oferi conținut adaptat, inclusiv reclame mai relevante pentru produse și servicii care ar putea să vă intereseze. Aceste terțe părți pot seta și accesa propriile lor cookie-uri, beacon-uri web și tehnologii similare de urmărire pe dispozitivul dvs. pentru a vă oferi conținut și reclame personalizate pentru dvs. atunci când vizitați site-urile web Aflofarm.

Transferurile internaţionale de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm sau primim despre dumneavoastră pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizaţi în interiorul sau în exteriorul Spaţiului Economic European („SEE”). Ţările le includ pe cele menţionate la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecția datelor. Destinatarii din SUA sunt certificaţi parţial în baza Scutului de Confidenţialitate UE-SUA şi recunoscuţi astfel ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor. Alţi destinatari pot fi localizaţi în alte ţări care nu asigură un nivel adecvat de protecţie din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor. Aflofarm va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile din SEE sunt protejate în mod adecvat astfel cum solicită legea aplicabilă privind protecţia datelor. Cu privire la transferurile către ţări care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor, ne bazăm transferul pe garanţii adecvate, cum ar fi clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, coduri de conduită aprobate împreună cu angajamente obligatorii şi executorii ale destinatarului, sau mecanisme de certificare aprobate împreună cu angajamente obligatorii şi executorii ale destinatarului. Puteţi solicita o copie a acestor garanţii adecvate, contactându-ne, astfel cum se stipulează la Secțiunea 7 (Contactaţi-ne) de mai jos.

3. Temeiul legal pentru prelucrare

Putem realiza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal având în vedere următoarele temeiuri legale:

Putem realiza prelucrarea categoriilor dumneavoastră de date cu caracter special având în vedere următoarele temeiuri legale:

Nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate avea drept consecinţă dezavantaje pentru dumneavoastră, de exemplu, este posibil să nu puteţi primi anumite produse şi servicii. Cu toate acestea, cu excepţia cazului în care se specifică altceva, nefurnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea ca rezultat consecinţe juridice faţă de dumneavoastră.

În anumite cazuri, prevăzute de legislația locală, vă putem cere consimțământul sau consimțământul „explicit” pentru prelucrarea Informațiilor dvs. cu caracter personal într-un scop specific.

Noi colectăm, utilizăm, divulgăm sau prelucrăm Informațiile dvs. cu caracter personal doar dacă este echitabil și legal să procedăm astfel.

4. În ce scopuri putem utiliza Informațiile dvs. cu caracter personal

Putem utiliza Informațiile dvs. cu caracter personal în scopuri comerciale, cum ar fi:

5. Ce drepturi aveţi şi cum vă puteţi exercita drepturile?

În funcție de locul în care vă aflați, puteți avea mai multe drepturi referitoare la Informațiile dvs. cu caracter personal. În special, puteți avea dreptul să:

Suplimentar, în anumite circumstanțe vă putem prelucra datele cu caracter personal printr-un proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri. Aceasta poate include segmentarea și adaptarea datelor pentru a ne permite să potrivim comunicările și produsele noastre la nevoile dvs. percepute. În funcție de locul în care vă aflați, veți putea solicita să nu faceți obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri.

Dacă vă prelucrăm Informațiile dvs. cu caracter personal printr-un proces decizional automat, vă vom informa de logica folosită, precum și de semnificația și de consecințele prevăzute pentru dvs. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactaţi astfel cum se menţionează la Secțiunea 7 (Contactaţi-ne) de mai jos.

În cazul unor plângeri, aveţi inclusiv dreptul de a depune o reclamaţie la autoritatea competentă de supraveghere a protecţiei datelor.

6. Cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire

Acest website sau această aplicaţie foloseşte cookie-uri. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Politica noastră Cookie.

7. Cât timp păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile și produsele solicitate. Odată ce relaţia noastră se încheie, fie vă vom şterge datele cu caracter personal, fie le vom anonimiza, cu excepţia cazului în care se aplică cerinţele legale de păstrare (cum ar fi din motive fiscale). Vă putem reţine datele de contact şi interesele faţă de produsele sau serviciile noastre pentru o perioadă lungă de timp dacă i se permite Aflofarm să vă trimită materiale de marketing. De asemenea, legea aplicabilă ne poate solicita să păstrăm anumite date cu caracter personal de-ale dumneavoastră pentru o perioadă de 10 ani după anul fiscal relevant. Vă putem de asemenea reţine datele cu caracter personal şi după încetarea relaţiei contractuale în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta alte legi aplicabile sau dacă avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în justiţie, exclusiv în baza principiului necesităţii de a cunoaşte. În măsura în care este posibil, după încetarea relaţiei contractuale, vom restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în astfel de scopuri limitate.

8. Contactaţi-ne

În cazul în care aveţi nelămuriri sau întrebări privind această Politică de Confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi:

Aflofarm România SRL
Str. Dr. Robert K. Koch nr.8, Sector 5, Bucureşti, România

Supliment alimentar